Hukuk İngilizcesi

İngilizce

Hukuk İngilizcesi

NEDEN HUKUK İNGİLİZCESİ?
Günümüzde profesyonel yaşamın giderek artan rekabet ortamı, çalışanları, sundukları hizmetleri zenginleştirmeye itiyor. Artık sadece diplomalar profesyonel anlamda başarının anahtarı olmaktan çıkıyor. Çalışanların asıl uzmanlaşma alanlarının yanı sıra edindikleri ek bilgi ve beceriler rekabet içinde oldukları meslektaşları ile aralarında fark yaratmalarına hizmet ediyor. Türkiye’nin hızla küreselleşen bir dünyada giderek daha aktif bir aktör haline gelmesi (dünyanın en büyük 17. ekonomisi) bu bağlamda küresel bir dil olduğu herkesçe kabul edilmiş olan İngilizce’nin Türkiyeli çalışanlar için her geçen gün daha önemli bir hale geldiği açık. Bir yandan dünyanın önde gelen firmaları daha önce eşine rastlanılmamış bir ölçekte ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, bir yandan da Türkiye’nin yükselen firmaları vizyonlarını küresel iş piyasalarına doğru genişletmekteler. Bütün bu gelişmelerin arka planında ise İngilizce’nin dışında ortak bir payda yer alıyor o da hukuk. Çalışanların temel İngilizce bilgisinin yanı sıra Hukuk İngilizcesi alanına yönelmeleri, bu alanda kendilerini yetkinleştirmeleri her şeyden önce iş yaşamında çok önemli fırsatlara açık olmaları anlamına geliyor. 


NASIL BİR HUKUK İNGİLİZCESİ ?
Hukuk İngilizcesi eğitimi günümüzde farklı seviyelerde, farklı yaklaşım, içerik ve kadrolarla gerçekleştirilen çok önemli bir sektörü ifade ediyor. Bu bağlamda Valikonağı Dil Kursu'nun yaklaşımı ülkemizde çoğunlukla gözlemlendiği gibi üniversitelerimizde yürütülmekte olan programlardan devşirilmiş akademik bir “Hukuk İngilizcesi” eğitimi vermekten çok, akademik öğelerle iş yaşamının taleplerini uzlaştıran bir yöntem izlemek. Bu doğrultuda oluşturulan programın içeriği CV yazma, iş başvurusu ve iş görüşmesi, sunum teknikleri gibi her mesleğe yönelik temel becerilerin öğretiminin yanı sıra Hukuk İngilizcesine yönelik temel İngilizce bilgisi ve genel Hukuk İngilizcesi terminolojisinin yanısıra hukuğa yönelik temel konularda okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimini amaçlıyor.

Genel hatlarıyla, Hukuk İngilizcesi Programımız aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

CV Yazma

İş Başvurusu ve İş Görüşmesi

İş Mektubu Yazma

Niyet Mektubu Yazma

Sunum Teknikleri

Temel Hukuk Bilgisi

Hukuk İngilizcesi Terminolojisi

Medeni Hukuk- Ticaret Hukuku - İş Hukuku

Mahkemeler - Yargı Makamları

Uluslararası Hukuk

Avrupa Birliği ve Türkiye

Kamu İhalelerine Hazırlık

 
Not: Yukarıda belirtilen alan konu başlıkları, okuma, konuşma ve yazma aktiviteleri ile desteklenmektedir. Ayrıca, yazma ve konuşmaya yönelik projeler programa dahildir.