Hukuk Sertifika Programı

Hukuk Enstitüsü

Hukuk Sertifika Programı

AİLE VE MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI


1. Gün:  Cuma 

17:00-22:00

Miras Hukukunun Temel Kavramları

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Saklı Pay ve Tenkis

Muvaazalı İşlemler


2. Gün:   Cumartesi

09.00-12.50   14.00-17.50

Mirasın İntikali

Mirasın Kazanılması

Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaşılması

Bilirkişi Rapor Örnekleri

Nişanlama

Evlenme

Özel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri


3. Gün: Pazar

09.00-12.50   14.00-17.50

Boşanmaya Bağlı Nafaka ve Tazminatlar

Soybağı

Velayet

Vesayet

Aile Konutu Kavramı ve Uygulaması

Boşanma Davalarında Usul Kuralları

Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve Tasfiyesi:

Genel Olarak Rejimin Değerlendirilmesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Katkı Payı Alacağı

Değer Artış Payı AlacağıÖğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Dağlar EKŞİ