Yabancılar için Türkçe (Turkish For Foreigners)

Türkçe

Yabancılar için Türkçe (Turkish For Foreigners)

Seviye Sistemimiz
Eğitim Sistemimiz, 3 ana düzeyden oluşmaktadır. Her bir düzey kendi içinde 2 seviyeye ayrılmaktadır.

A-Temel Kullanıcı

A1 (1. seviye)
A2 (2. seviye)

B-Bağımsız Kullanıcı

B1 (3. seviye)
B2 (4. seviye)

C-Yetkin Kullanıcı

C1 (5. seviye)
C2 (6. seviye)

Seviye Sonu Genel Dil Becerileri

Temel Kullanıcı (Basic User)

A1 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi, temel günlük ifadeleri, günlük sözcük ve sözcük öbeklerini anlayabilir. Temel düzeyde günlük ihtiyaçlarını hedef dilde ifade edebilir. Kendini tanıtabilir, ikinci şahsı üçüncü şahsı tanıtabilir. Kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilir, sorulara cevap verebilir. Yavaş konuşulduğu takdirde bir sohbete katılabilir, yardım alabildiği sürece sohbeti sürdürebilir.

A2 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi,günlük hayatta kişisel bilgiler, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yön sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili konuşmalar gibi temel ifadeleri anlayabilir, kullanabilir. Temel bilgi alışverişi yapabilir, temel duygu ve düşüncelerini aktarabilir. Anlık ihtiyaçlarını ifade edebilir. Yer, kişi ve nesneleri basit olarak tanımlayabilir.

Bağımsız Kullanıcı (Independent User)

B1 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi, okul, iş hayatı ya da boş zamanlarla ilgili standart dil içeren her türlü bilgiyi anlayabilir, kullanabilir. Seyahat esnasında karşılasabilecek her türlü iletişim sorunlarıyla başedebilir. Aşina olduğu konularda yazılı ve sözlü metinler üretebilir. Deneyimlerini, olan olaylarıi hayallerini, geleceğe ilişkin planlarını ifade edebilir. Belli konulardaki fikirlerine ilişkin sebep verebilir ve açıklama yapabilir.

B2 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi, kendi uzmanlık alanı dahi, farklı akademik düzeyde nispeten daha karmaşık kullanımlarda ana noktaları —ana fikirleri“ anlayabilir. Bir önceki düzeye oranla daha soyut metinleri kavrayabilir. Belli ölçüde, hedef dil kullanıcılarıyla çok büyük sorunlar yaşamaksızın iletişim kurabilir, dili belli pürüzler dışında akıcı olarak kullanabilir. Çok değişik konularda fikirlerini ifade edebilir, belli konularda avantaj ve dezavantajları yazılı ve konuşma dilinde tartışabilir.

Yetkin Kullanıcı (Profecient User)

C1 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi, zorlayıcı uzun metinleri anlayabilir, uzun metinleri analiz edip çözebilir. Metin içinde söylenmedik alt anlamları anlayabilir. Dili temel olarak günlük ihtiyaçlar ve akademik ihtiyaçlar için kullanabilir. Belli oranda akıcı ve doğal bir şekilde dili etkili bir şekilde tartışabilir ve sorun yaşamaksızın hedef dil kullanıcıları ile etkileşim kurabilir. Hedef dilde, sebep – sonuç, avantaj – dezavantaj, benzerlik – farklılık ilişkisi kurabilir ve anlamlandırabilir. Akademik dili sorunsuz bir şekilde anlayabilir, kullanabilir.
C2 düzeyini başarıyla tamamlamış Valikonağı Dil Kursu öğrencisi,duyduğu ve okuduğu her türlü metni rahatlıkla anlayabilir. Yazılı ya da sözlü bir metni özetleyebilir. Herhangi bir konuyu, belli bir kaynaktan edindiği bilgiyi sunabilir, aktarabilir. Kendini çok rahat ve doğal bir biçimde doğru ve tam olarak ifade edebilir. Her dilde becerisinde akıcıdır. Yüzeysel anlamın yanında alt anlamları da kavrayabilir. Akademik dile hâkimdir.