Kurumsal Eğitimler

İngilizce

Kurumsal Eğitimler

Şirketlere Özel İngilizce Eğitim Programları
Kurumsal Eğitimler, şirketlerle yapılan anlaşma doğrultusunda şirket çalışanlarına yönelik oluşturulan eğitimlerdir.  In-house training (şirket içi eğitim) olarak da adlandırılan çalışmalardır.  Şirketler tarafından belirlenecek bireyler ya da gruplar, diledikleri gün ve saatte, iş yerlerinde eğitimlerini alabilmektedirler.  Dolayısıyla eğitim faaliyetleri bireysel ya da grup halinde sürdürülmektedir.

Valikonağı Dil Kursu olarak kurumsal eğitimlerimiz,  "özel-İngilizce-paket programlarından" oluşmaktadır.  Öncelikli olarak eğitim danışmanımız tarafından katılımcı kişi ya da kişilerin İngilizce seviyeleri belirlenmektedir.   Katılımcıların seviyeleri doğrultusunda kurum çalışanlarına, eğitmenlerimizce "özel eğitim paketleri" hazırlanmaktadır.  Kurumsal eğitimlerde "özel paket programlar" firma yetkilileri ile danışmanlarımız tarafından istişare edilerek oluşturulur.  Kurumsal Eğitim "Genel İngilizce" alanında olabileceği gibi Kurumsal Eğitim "Mesleki İngilizce’yi" de içerebilmektedir.  Yine aynı şekilde kurumlardan gelen talep doğrultusunda Kurumsal Eğitim "İş İngilizcesi" (Business English), "TOEFL", "IELTS" gibi tüm İngilizce eğitim alanlarında verilmektedir.  
Düzenli olarak eğitmen ve danışmanlarımız tarafından katılımcılarla ilgili olarak kurumlara raporlama yapılmaktadır. 

Kurumların, personel ve yöneticilerinin İngilizce dil eğitimi çok önemli olup, dil eğitimine yatırım bilinci gün geçtikçe artmaktadır.  Aynı bilinçle beraber sorumluluğu da taşıyan Valikonağı Dil Kursu,  Kurumsal İngilizce Eğitimi, Kurumsal TOEFL eğitimi, Kurumsal İş İngilizcesi Eğitimi, Kurumsal Özel Ders, Kurumsal Mesleki İngilizce Eğitimi, Kurumsal Hukuk İngilizcesi Eğitimi, Kurumsal Finans ve Bankacılık İngilizcesi Eğitimi, Kurumsal Otelcilik İngilizcesi Eğitimi, Kurumsal Turizm İngilizcesi Eğitimi, Kurumsal İngilizce Sınav Hazırlık Eğitimi gibi branşlarda kaliteli ve nitelikli iddiasını ortaya koymaktadır.

İngilizce Seviye Tespit Sınav Danışmanlığı  
Şirketlerin işe alım süreçlerinde yeni adayların İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla ayrıca mevcut personelinin dil becerileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için uyguladığımız bir eğitim ve danışmanlık hizmetidir.

Personel ya da aday personelin İngilizce seviye belirleme sınavı belli beceri alanlarında uygulanmaktadır, bunlar; konuşma, gramer testi, yazma ve okuma şeklindedir.  Şirket tarafından belirlenen gün ve saatte kişiler şirketin talebi doğrultusunda topluca veya bireysel olarak seviye belirleme sınavına tabi tutulabilmektedirler.  Bu seviye belirleme sınavı ile firma çalışanlarının, tüm dünyada kabul gören -Avrupa Konseyi eğitim sistemi çerçevesinde -seviyeleri beceri alanlarına göre tespit edilmiş olup, sertifikalarıyla birlikte ilgili yetkiliye raporlama şeklinde iletilmektedir.  

Yine aynı şekilde belirli periyotlarla düzenlenebilecek bu sınavlar sayesinde şirket personelinin mevcut İngilizce seviyeleri ölçülerek varsa ihtiyaçları danışmanlarımızca yönlendirilmektedir. İhtiyaçları gidermek üzere bir eğitim planı hazırlanıp, ücretsiz danışmanlık hizmeti  verilmektedir.